Vegutbetring, Fedje

Veg: fv. 5510 (nytt vegnummer)
Fase: Bygging
Kommune: Fedje
Mål: Vegutbetring
Kostnad: 2 millionar kroner (2017)

 

Utbetring av totalt 13 punkt/områder langs fv. 423. Dette omfattar siktutbetring, utbetring av rekkverk utviding av veg og etablering av møteplassar.