Fv. 570 vegutbetring, Masfjorden

Veg: fv. 570
Fase: Bygging
Kommune: Masfjorden
Mål: Trafikksikring
Kostnad: 33 millionar kroner (2017)

 

Utbetring av totalt ni punkt/område langs fylkesveg 570 mellom Einestrand og Nordre Kvinge (Kjekallevågen bru - Masfjordnes). Dette gjeld utviding av smale parti, siktutbetring, bygging av møteplassar og fortau.