Fv. 57 kollektivtiltak Lindås

Veg: fv. 57
Fase: Bygging
Kommune: Alver
Mål: Kollektivknutepunkt og innfartsparkering
Kostnad: 110 millionar kroner (2017)

 

Prosjektet omfattar bygging av kollektivterminal på Flatøy med tilhøyrande parkeringsanlegg i tilknyting til E39. Det utarbeidast no reguleringsplan for det aktuelle området.
Prosjektet har ilag med prosjekt fv. 57 Lindås ei økonomisk ramme på til saman 110 mill (2017 kr)