Fv. 569 vegutbetring, Modalen

Veg: fv. 569
Fase: Bygging
Kommune: Modalen
Mål: Vegutbetring
Kostnad: 2 millionar kroner (2017)

 

Utbetring av totalt 11 punkt/område på fv. 569 frå Romarheim til Slottsport. Dette omfattar siktutbetring, flytting av rekkverk og utviding av vegen.