Fv. 565 vegutbetring, Austrheim

Veg: fv. 565
Fase: Bygging
Kommune: Austrheim
Mål: Bygging av gang- og sykkelveg
Kostnad: 11 millionar kroner (2017)

 

Ny gangbru over fylkesveg 565 i Nordre Fonnesvågen, og gang- og sykkelveg langs fylkesveg 565 mellom Mastrevik og Kilestraumen.