Fv. 565 Sæbø skule

Veg: fv. 565
Fase: Planlegging
Kommune: Alver
Mål: Gang- og sykkelveg
Kostnad: 72 millionar kroner (2017)

 

Prosjektet omfattar utbetring av veg og etablering av gang- og sykkelveg langs fylkesveg 565 på Radøy mellom grensa til Radøy/Lindås og Sæbø skule. Det må utarbeidast reguleringsplan for denne strekninga før tiltaket kan gjennomførast.