Fv. 565 Hilland

Veg: fv. 565
Fase: Planlegging
Kommune: Alver
Mål: Gang-og sykkelveg
Kostnad: 50 millionar

 

Utbetring av fv. 565 og bygging av gang- og sykkelveg på 3,3 km i Lindås kommune mellom Hilland og grensa til Radøy/Lindås.

Det føreligg godkjent regulingsplan frå 1999 mellom Alversund og Hilland. Denne reguleringsplanen må reviderast.