Fv. 564, Sandskaret-Holme

Veg: fv. 565
Fase: Planlegging
Kommune: Alver
Mål: Utbetring av veg og gang- og sykkelveg
Kostnad: 65 millionar kroner (2017)

 

Prosjektet omfattar utbetring av eksisterande veg på fv. 564, i tillegg til bygging av en 3,2 kilometer lang gang- og sykkelvei på denne strekka.

Det føreligg ikkje godkjent reguleringsplan på denne strekninga.