Fv. 564 Frekhaug-krysset

Veg: fv. 564
Fase: Planlegging
Kommune: Alver
Mål: Gang- og sykkelveg
Kostnad: 16 millionar kroner (2017)

 

Prosjektet omfattar ombygging av eksisterande Frekhaugkryss (T - kryss) til rundkøyring, og etablering av samanhengande gang- og sykkelanlegg lang fylkesveg 244 til Sagstad skule. 

Godkjent områderegulering vedtatt i 2014 gjeld for området, med det er naudsynt å utarbeida ein detaljreguleringsplan for tiltaket.           

Hos Multiconsult kan du lese meir om dette prosjektet.