Fv. 409 kollektivtiltak Manger sentrum

Veg: fv. 409
Fase: Planlegging
Kommune: Alver
Mål: Kollektivtiltak
Kostnad: 5 millionar kroner (2017)

 

Prosjektet omfattar bygging av ny kollektivterminal i Manger sentrum
Reguleringsplan frå 25.09.08. Det må utarbeidast ny reguleringsplan før tiltaket kan byggast.