Bomstasjonar

bomstasjoner NHP.JPG

Det er etablert fem bomstasjonar i Nordhordlandspakken.

  • Bomsnitt 1: E39 Flatøy avkøyring (mot Flatøy)
  • Bomsnitt 2: E39 Flatøy påkøyring (mot Bergen)
  • Bomsnitt 3: E39 Flatøy nord
  • Bomsnitt 4: E39 Mundalsberget
  • Bomsnitt 5: Fv. 57 Isdalstø
  • Bomsnitt 5: Fv. 565 Radøy (kjem når ny veg mellom Marås-Soltveit er bygd) 
  •  

Nordhordlandspakken inneheld 19 større og mindre vegtiltak for å betre trafikktryggleik, framkommelegheit og kollektivmuligheita i Nordhordland. Pakken blir finansiert ved hjelp av statlege midlar, fylkesmidlar og bompengeinnkrevjing, der bompengeinnkrevjinga vil stå for den største delen av finansieringa.

Den 28.11.2017 blei Nordhordlandspakken vedtatt i Stortinget gjennom Stortingsprop 164S (2016-2017)