Fv. 609 Heilevang

Fase:
Planfase
Kommune:
Askvoll og Sunnfjord
Mål:

Prosjektet skal gje skredsikker og trygg framkomst på fv.609 i ny tunnel mellom Hestvika og Heilevang.

Kostnad:

Finansiering av prosjektet er føresett vil skje med fylkesvegløyvingar og statlege rassikringsmidlar.