Fv. 609 Heilevang

Veg:  fv. 609
Fase: Planfase
Kommune:  Askvoll og Sunnfjord
Mål:

Prosjektet skal gje skredsikker og trygg framkomst på fv.609 i ny tunnel mellom Hestvika og Heilevang.

Kostnad: 

Finansiering av prosjektet er føresett vil skje med fylkesvegløyvingar og statlege rassikringsmidlar.