Ny nærinfo for tunnelprosjekta i Stryn

I desse dagar går ei informasjonsbrosjyre om arbeidet med Blakset- og Flotunnelen ut til alle husstandar på Nordsida og Flo.

Viss du ikkje har fått brosjyra i postkassa, kan du laste den her:

Nærinfo 1/2018

Publisert 2. november 2018