Fv. 5732 Teita bru

Veg: Fv. 5735
Kommune: Gloppen
Fase: Utlysingsfase
Mål:

Ei ny bru skal erstatte gamle Teita bru som har store flaumskader.

 

Kostnad:  

Teita bru kryssar Storeelva sør for Byrkjelo. Den vart stengd for trafikk i 2018 fordi den hadde store skader på grunn av fleire flaumar.  I mellomtida har det vore ei midlertidig bruløysing på staden, ei interimsbru.

Bygginga av ny bru startar i januar 2022, og nye Teita bru skal stå ferdig i juni 2022.