Fv. 5722 Veslebygda - Flo (skredsikring)

Veg:  fv. 5722 (tidlegare fv. 722)
Fase:  Byggefase
Kommune:  Stryn
Mål:  Fylkesveg 5722 skal skredsikrast ved å bygge ein knapt 4 km lang tunnel mellom Veslebygda og Flo. Anleggsarbeidet starta i mai 2019. Tunnelen skal stå ferdig sommaren 2022.
Kostnad:  616 mill. kr i 2017-kr. Uvisse +/- 10%.