Fv. 57 Skodvin–Vågseidet, gang- og sykkelveg

Veg:  Fv. 57
Fase:  Planlegging
Kommune:  Alver
Mål:  Trafikktryggleik
Kostnad:   

 

 

Prosjektet strekk seg frå Skodvin i sør til Vågseidet i nord og omfattar utarbeiding av reguleringsplan for en ny gang- og sykkelveg langs fylkesvegen.

Strekninga er omlag 3,2 km. Planarbeidet skal sikre areal for å etablere eit trafikksikkert tilbod for mjuke trafikantar. Kryss, avkøyrsler og haldeplassar skal utbetrast. Delar av fv. 57 skal etablerast på nytt.