Fv. 5633 Seimsdalstunnelen

Veg:  Fv. 5633 (tidlegare fv. 303)
Fase:  Planfase
Kommune:  Årdal
Mål:  Formålet med tiltaket er å utbetre Seimsdalstunnelen slik at den tilfredsstiller Tunnelsikkerhetsforskriften, og samtidig legge til rette for gåande og syklande mellom Seimsdalen og Årdalstangen.
Kostnad:  Kostnadsramme: 325 mill. kr

Det skal utarbeidast reguleringsplan for utbetring av fylkesveg 5633 (tidlegare fv. 303) Seimsdalstunnelen. Målet er å leggje til rette for bygging av tiltaket frå tidleg i 2020.

Tunnelportal
SKAL UTBETRAST: Inngang frå aust fv. 5633 Seimsdalstunnelen (tidlegare fv. 303)