Fv. 55 Bru over Esefjorden

Fv. 55 er utsett for skred inne i Esefjorden. Balestrand kommune vedtok i 2017 at dette skal løysast ved å byggje ei bru mellom Storesva og Presthola. På bakgrunn av dette utarbeidar no Vestland fylkeskommune i samråd med Sogndal kommune ein reguleringsplan for tiltaket.

Veg:  Fv.55
Kommune: Sogndal
Mål:

Prosjektet skal gi skredsikker og trygg framkomst på fv.55 mellom Balestrand og Dragsvik.

Kostnad: Finansiering vil skje med fylkesvegløyvingar og statlege skredsikringsmidlar