Fv. 53 Ljoteli, skredsikring

Veg:  fv. 53
Fase:  byggefase, oppstart våren 2019
Kommune:  Årdal 
Mål:  Skredsikring med å bygge ein om lag 1100 m. lang tunnel med stigning på om lag 7,5%. 
Kostnad:  Prosjektet er finansiert av fylkeskommunen, med 290 mill. kroner i perioden 2019-21. 
Tunnelvegg med tunnelrigg
TUNNELSTUFF: Frå drivinga av Ljotelitunnelen på fv. 53.

trekninga Ljoteli på fv. 53 i Årdal kommune inst i Sogn er utsett for både steinsprang, snøskred og is som dett ned i vegen. Den nye tunellen på om lag 1100 meter skal redusere risikoen for skader på vegen og dei som ferdast der, og sikre at fv. 53 blir ein føreseieleeg og open veg med færre stengingar. Det blir bygd om lag 700 meter ny veg i tillegg til tunnellen. 

Ljoteli.JPG
Arbeidet med skredsikring i Ljoteli tok til 30. september 2019.(Foto: Statens vegvesen)