Fv. 49 Tokagjelet

Dagens fylkesveg 49 (tidlegare fv. 7) gjennom Tokagjelet er svært skredutsett, og det skal byggast ny veg i tunnel for å løyse skredproblematikken. Gjennom kommunedelplanen skal traséen til denne tunnelen avgjerast.

Veg:  Fv. 49 
Fase:  Planlegging
Kommune:  Samnanger og Kvam
Mål:  Føremålet med kommunedelplanen er å fastsette ny trasé for fv. 7 forbi det skredutsette Tokagjelet. Hordaland fylkeskommune ynskjer at utbygginga tek til i 2021.
Kostnad:  Ikkje berekna

 

Det skal byggast ny veg i tunnel forbi Tokagjel
Tokagjel er svært skredutsett, og det skal byggast ny veg i tunnel for å løyse skredproblematikken.