Fv. 49 Tokagjelet

Dagens fylkesveg 49 (tidlegare fv. 7) gjennom Tokagjelet er svært skredutsett. Det skal byggast ny veg i tunnel for å løyse skredproblematikken. Gjennom kommunedelplanen skal traseen til denne tunnelen avgjerast.