Fv. 49 Tokagjelet

Dagens fylkesveg 49 (tidlegare fv. 7) gjennom Tokagjelet er svært skredutsett. Det skal byggast ny veg i tunnel for å løyse skredproblematikken. Gjennom kommunedelplanen skal traseen til denne tunnelen avgjerast.

Veg:  Fv. 49 
Fase:  Planlegging
Kommune:  Samnanger og Kvam
Mål:  Ny trasé for fv. 49 forbi det skredutsette Tokagjelet. 
Kostnad:  1,9 – 3,1 mrd. kr.

Hausten 2020 vedtok Samnanger kommune og Kvam herad kommundelplanen. 

 

Det skal byggast ny veg i tunnel forbi Tokagjel
SKRED: Tokagjel er svært skredutsett. Det skal byggast ny veg i tunnel for å løyse skredproblematikken. Bildet er frå eit ras i 2013.