Fv. 12 Sakseid–Grønnevik

Strekninga Sakseid–Grønnevik er prioritert som nr. 4 av tiltaka på eksisterande fylkesvegnett i Bømlopakken. Prosjektet går i hovudsak ut på breiddeutviding og bygging av møteplassar langs eksisterande veg.

Veg:  Fv. 12
Fase:  Byggefase
Kommune:  Bømlo
Mål:  Vegutbetring og trafikksikring.
Kostnad:  7 mill.kr. (2008-kr)