Ny bru i Pøylasundet

Denne uken starter forberedelsene til å bygge fundament for ny bro over Pøylasundet. Det betyr at innløpet for båter vil bli stengt i kortere perioder.

I august (uke 32) starter selve byggearbeidet på ny bru over Pøylasundet. Arbeidet vil foregå i tiden fra kl. 07.00-20.00.

Fra uke 32 og fram til slutten av september blir innløpet helt stengt.
Det blir likevel åpnet opp for båter på disse tidspunktene:
Fra kl. 11.00-11.30 og kl. 15.00-16.00, og etter kl. 20.00. Gjelder hele uker fra mandag-søndag.

Arbeidet blir utført i tidsrom da det er minst båttrafikk. På grunn av ferieavvikling blir Pøylasundet åpent for båter i ukene 29-30-31.

I september til midten av november i år starter arbeidet med selve overbygningen til Pøyla bru. Da vil innløpet på nytt bli helt stengt for båter. Vi vil informere om nøyaktig dato for dette på et senere tidspunkt og i god tid før selve stengingen.

Arbeidet med Pøyla bru er en del av vegprosjektet med ny
fv. 213 Skiftesvik-Marikoven.