Fv. 563 Strømsnes-Hop

Arbeidet med ny veg frå Strømsnes til Hop starta våren 2018. Entreprenør Fyllingen Maskin er godt i gang med arbeidet som vil vare fram til vinteren 2020/21.

Veg:  fv. 563
Fase:  Under bygging
Kommune:  Askøy
Mål:  På den 3,3 kilometer lange strekninga skal vegen utvidast, og det skal kome nytt fortau langs hele strekninga i tillegg til to nye bruer. 
Kostnad:  Total kostnad for heile delprosjektet er 301 mill. kr

 

Sprengingsarbeid på fv.563 Strømsnes-Hop
SPRENGINGSARBEID: Entreprenøren er i gang med sprengingsarbeid på vegstrekninga mellom Hop og Strømsnes.