Fv. 562 Fromreide-Kjerrgarden

Reguleringsplanen er godkjent og Askøy kommune jobber med finansieringa.

Veg:  fv. 562
Fase:  Reguleringsplan er utarbeidd
Kommune:  Askøy
Mål:  Prosjektet består av utviding av 2,5 kilometer av eksisterande veg, og bygging av gang- og sykkelveg langs hele strekninga. Brua over Fomreidstraumen skal utvidast. 
Kostnad:  Kostnad 214 mill. kr

 

Fv. 562 Fromreide-Kjerrgarden
REGULERINGSPLAN ER UTARBEIDD: På prosjektet skal 2,5 kilometer veg bli utvida og det kjem ny gang- og sykkelveg langs hele strekninga.