Fv. 562 Fauskanger sør

Reguleringsplanen er godkjent og Askøy kommune jobber med finansieringa.

Veg:  fv.562 
Fase:  Reguleringsplan er utarbeidd
Kommune:  Askøy
Mål:  Prosjektet skal arbeide med utviding av 2,5 kilometer av eksisterande veg, og bygging av gang- og sykkelveg langs hele strekninga. Brua over Fomreidstraumen skal utvidast. 
Kostnad:  Kostnad 214 mill. kr

 

Reguleringsplan for Fauskanger sør er vedtatt.
VEDTATT REGULERINGSPLAN: Her skal 2,5 km med veg bli utvida og ny gang- og sykkelveg skal bli bygd langs heile strekninga.