Fv. 213 Skiftesvik-Marikoven

Arbeidet med ny veg starta i midten av oktober 2019. På den 1,4 kilometer lange strekninga skal vegen utvidast og det vil komme nytt fortau langs eksisterande veg. Avkøyrsler skal samlast til felles avkøyrsler, og det skal byggast ny bru attmed eksisterande bru ved Pøyla, som blir avslutta i ei ny rundkøyring.

Veg:  fv. 213
Fase:  under bygging
Kommune:  Askøy
Mål:  Utviding av 1,4 kilometer veg, nye fortau og avkøyrsler, samt ny bru ved Pøyla.
Kostnad:  143 millioner kroner


Prosjektet er delt opp i to delar. Første del er fra Skiftesvik til ny rundkøyring i Marikoven (1 km), og andre del frå rundkøyring i Marikoven til snuplassen for bussar (ca. 400m).

 

Utsatt til neste år.
Kvitaneset: Arbeidet med vegen rundt Kvitaneset blir utsatt til neste år.

Nærinfo Skiftesvik-Marikoven.pdf