Fv. 212 Slettebrekka-Hetlevik

Prosjektet er godt i gang med grunnerverv og konkurransegrunnlaget er klar til utlysning. Prosjektet skal lysast ut som totalentreprise. Vestland fylkeskommune og Askøy kommune arbeider vidare med finansiering for at prosjektet kan bli lyst ut for bygging.

Veg:  fv. 212
Fase:  prosjektering
Kommune:  Askøy
Mål:  Her skal ein ny 2,4 kilometer lang veg byggast, der dei siste 600 metrane mot Hetlevik går i tunnel. 
Kostnad: 
277 millioner kroner
Ny veg og tunnel
UNDER PLANLEGGING: I dag er arbeidet med prosjektering og grunnerverv i gang.