Fylkesvegprosjekt i Vestland

Vestland fylkeskommune har 26 større og mindre vegprosjekt som er i gang eller er avslutta i seinare tid.