Innspelsmøte RTP for Nordfjord, Sunnfjord og Sogn

Meld deg på møtet og kom med innspel til Regional transportplan for Vestland fylke!

tid:     10. februar, kl. 09-13
stad:  digitale møte

Sjå møtet her - lenke, fungerer best i Chrome-nettlesar

Møte blir digitale grunna koronasituasjonen. 
Lenke til møtet blir sendt på e-post til påmeldte deltakarar når det nærmar seg.

Påmelding 

Hald innlegg i møtet!

Vi inviterer møtedeltakarane til å halde innlegg på inntil tre minutt i møtet. 
Innlegg kan meldast inn på førehand, til: Eva.Vinjevoll@vlfk.no

Program 

09:00 Jon Askeland, Fylkesordførar i Vestland

Velkommen og overordna føringar for arbeidet med Regional transportplan

09:15 Sigbjørn Framnes, saksordførar for Regional transportplan

Hovudmålet i Regional transportplan

09:25 Håkon Rasmussen, fylkesdirektør for mobilitet og kollektivtransport

Organisering, framdrift og medverknad

09:35 Dina Lefdal, fylkesdirektør for infrastruktur og veg

Smakebitar frå arbeidet som er gjort til no

09:50 Målfrid Vik Sønstabø, direktør i Skyss

Strategi for berekraftig mobilitet

10:00 Pause

10:15 HAFS Regionråd

10:25 Arnstein Menes – Sogn Regionråd

10:35 Ola Teige og Olve Grotle - Samarbeidsforum i Sunnfjord

10:45 Leidulf Gloppestad - Nordfjordrådet

10:55 Bjørn Lødemel - Sogn og Fjordane næringsråd

11:05 Pause

11:30 Ope for innlegg frå dei som ønskjer, 3 min per innlegg

13:00 - Slutt