Innspelsmøte RTP Bergensområdet og Norhordland

Meld deg på møtet og kom med innspel til Regional transportplan for Vestland fylke!

tid:     5. februar, kl. 10-14
stad:  digitalt møte

Sjå sendinga her - lenke, fungerer best i Chrome-nettlesar

Påmelding

Møta blir digitale grunna koronasituasjonen.
Lenke til møtet blir sendt på e-post til påmeldte deltakarar når det nærmar seg. 

Hald innlegg i møtet

Vi inviterer møtedeltakarane til å halde innlegg på inntil tre minutt i møtet. 
Innlegg kan meldast inn på førehand, til: Eva.Vinjevoll@vlfk.no

Program, Bergensområdet og Nordhordland 

10:00 Jon Askeland, Fylkesordførar i Vestland

Velkommen og overordna føringar for arbeidet med Regional transportplan

10:15 Sigbjørn Framnes, saksordførar for Regional transportplan

Hovudmålet i Regional transportplan

10:25 Håkon Rasmussen, fylkesdirektør for mobilitet og kollektivtransport

Organisering, framdrift og medverknad

10:35 Dina Lefdal, fylkesdirektør for infrastruktur og veg

Smakebitar frå arbeidet som er gjort til no

10:50 Målfrid Vik Sønstabø, direktør i Skyss

Strategi for berekraftig mobilitet

11:00 Pause

11:15 Tor Håkon Bakke, Bergen kommune

11:25 Karstein Totland, Regionrådet Nordhordaland

11:35 Atle Kvamme, Bergen næringsråd

11:45 Lunsj

12:30 Innlegg frå møtedeltakarar, 3 min. per innlegg