Innspelsmøte for RTP - Sunnhordland og Hardanger

Meld deg på møtet og kom med innspel til Regional transportplan for Vestland fylke!

tid:      3. februar, kl. 10-14
stad:  digitale møte

Sjå møtet her - lenke, fungerer best i Chrome-nettlesar. 

Påmelding

Møta blir digitale grunna koronasituasjonen.
Lenke til møtet blir sendt på e-post til påmeldte deltakarar når det nærmar seg. 

Hald innlegg i møtet!

Vi inviterer møtedeltakarane til å halde innlegg på inntil tre minutt i møtet. 
Innlegg kan meldast inn på førehand, til: Eva.Vinjevoll@vlfk.no

Program

10:00 Jon Askeland, Fylkesordførar i Vestland
Velkommen og overordna føringar for arbeidet med Regional transportplan

10:15 Sigbjørn Framnes, saksordførar for Regional transportplan
Hovudmålet i Regional transportplan

10:25 Håkon Rasmussen, fylkesdirektør for mobilitet og kollektivtransport
Organisering, framdrift og medverknad

10:35 Dina Lefdal, fylkesdirektør for infrastruktur og veg
Smakebitar frå arbeidet som er gjort til no

10:50 Målfrid Vik Sønstabø, direktør i Skyss
Strategi for berekraftig mobilitet

11:00 Pause

11:15 Kåre Martin Kleppe – Samarbeidsrådet for Sunnhordland

11:25 Torgeir Næss – Hardangerrådet

11:35 Anne-Grete Sandtorv – Stord næringsråd

11:45 Lunsj

12:30 Ope for innlegg frå dei som ønskjer, 3 min per innlegg.