Nyheitsarkiv for fylkesveg

Denne sida blir ikkje lenger oppdatert.

Frå våren 2023 gjekk vi over til eiga side for driftsmeldingar om fylkesveg

Tidlegare fylkesvegnyheitar

Trafikksikring i Haganesvegen - 20. januar 2023

Vegstenging mellom Dombestein og Davik - 23. november 2022

Nye stengetider på vegen til Veitastrond - 18. november 2022

Vegstenging på fv. 615 mellom Hyen og Storebru - 18. november 2022

Vinterdriftskontrakt Nordfjord ute på anbod - 18. november 2022

Vegen blir stengt for å støpe ny betongkant - 16. november 2022

Nye stengetider Bontveitvegen - 10. november 2022

Skogrydding i Selje - 4. november 2022

Stenger bru ved Oppheimsvatnet - 4. november 2022

Fleire flaskehalsar mellom Oldeide og Kalvåg er snart historie - 3. november 2022

Vegstenging i Lifjorden i Hyllestad - 28. oktober

Vegstenging mellom Raudeberg og Kvalheim - 28. oktober 2022

Nattestenger vegen til Veitastrond - 28. oktober 2022

Rassikringa i Arnafjorden ferdig i november - 26. oktober 2022

Stenger Dragseidet mandag kveld - 7. oktober 2022

Vegstenging i Vetlefjorden - 30. september 2022

Skal sikre Dalavegen i Sogndal – 29. september 2022

Feira med flagg då brua opna - 27. september 2022

Stenger Modalsvegen for bilar i haustferien - 21. september

Stengingar på Ytre Melværsundbrua - 21. september 2022

Stenger Bontveitsvegen i brannveker - 20. september 2022

Nattestenger bruer på Byrkjenesvegen - 13. september 2022

Stenger vegen til Tistam natt til tysdag - 9. september 2022

Asfaltering på Krakhella ferjekai - 9. september 2022

Nattestenging Ytre Melværsundbrua - 8. september 2022

No er arbeidet på Håkonshella i gjengen - 5. september 2022

Presis Vegdrift skal stelle fylkesvegane i Sogn - 2. september 2022

Fått inn tilbod på vedlikehald av bruene på Stord og Bømlo - 30. august 2022
Nattestenging over Mannseidet - 24. august 2022

Rekkverksarbeid på Stadlandet - 20. august 2022

Start på vedlikehaldsarbeid på Askøybrua - 19. august 2022

Tellevikvegen opnar fredag ​​- 18. august 2022

Stengingane held fram på Fjordavegen - 17. august 2022

Starter arbeid i Tellevikvegen på måndag - 12. august 2022

Vegstenging på Stavøya  - 8. august 2022

Brustenging i Indre Oppedal - 8. august 2022

Opnar Ljoteli kl. 22.00 - 21. juli 2022

Fylkesvegen i Ljoteli vert stengd i tre veker - 6. juli 2022

Nattestenging på Flatraket - 4. juli 2022

Brustenging i Bremanger - 1. juli 2022

Tunnelarbeid i Grimesvingane - 27. juni 2022

Vegstenging i Vetlefjorden - 16. juni 2022

Lyser ut ny kontrakt i Hjellestadvegen - 14. juni 2022

Vegstenging Hjelle i Oppstryn - 13. juni 2022

Nattestenging fv. 618 Flatraket - Kvernevika - 9. juni 2022

Stenger veg i Stordalen – Haugahøl bru skal få eit løft - 3. juni 2022

Nattestenging mellom Bryggja og Åheim - 1. juni 2022

Ny vegstenging på Nordfjordeid - 1. juni 2022

Nattestenging av tunnel på fv. 50 Hol-Aurland - 27. mai 2022

Vegstengingar mellom Davik og Dombestein - 24. mai 2022

Nattestengt veg - 23. mai 2022

Nattestenging Brandangersundbrua - 19. mai 2022

Vegstenging Manseidet - 16. mai 2022

Stenger Osvegen på Nordfjordeid - 10. mai 2022

Snart klart for kantslått - 5. mai 2022

Vegstenging Vetrhus - 4. mai 2022

Sognefjellet åpner 29. april - 27. april 2022

Vegstenging mellom Matre og Stordalen - 26. april 2022

Ny kontraktsform i Nordfjord - 26. april 2022

Skal sikre 900 meter rasutsett veg i Vik - 12. april 2022

Stengetider på fv. 616 Kalvåg - Oldeide - 12. april 2022

Disse fylkesvegane får nytt dekke i 2022 - 1. april 2022

Redusert seglingshøgd grunna bruvedlikehald - 31. mars 2022

Skal fjerne flaskehalsar på Bremangerlandet - 29. mars 2022

Signerte kontrakt med Consto - 22. mars 2022

Nye langstengingar på Sognefjellsvegen - 17. mars 2022

Skal bygge opp att bru i Ommedalen - 8. mars 2022 

Stenger Fanafjellsvegen i seks veker - 07.mars 2022

Ventetid på Alverflaten - 2. mars 2022

Snart oppstart i Hjellestadvegen - 23. februar 2022

Busstopp på bryggen får nytt betongdekke - 17. februar 2022

To firma vil drifte fylkesvegar i Hardanger - 14. februar 2022

Stor snøskredfare i Nordfjord - fleire stengde vegar - 10. februar 2022

To firma vil drifte fylkesvegar i Sogn - 9. februar 2022

Nattestengde vegar i Sogn - 9. februar 2022

Arnafjorden: Vegen vert stengd måndag 31.januar - 28. januar 2022

Vegen til Gjengedal open for alle frå fredag - 27. januar 2022

Vegen stengd ved Valsvikhammaren - 25. januar 2022

Sprenging på Straume - 21. januar 2022

Desse vil ha elektrokontrakten på fylkesvegar i Sogn - 21. januar 2022

Nattestenger vegar i Nordfjord - 21. januar 2022

Nattestenger vegar i Nordfjord - 20. januar 2022

Ei veke til med vektgrense i Gjengedal - 18. januar 2022

Satsar på å opne vegen til Gjengedal for mindre bilar- 15. januar 2022

Har starta ryddinga etter flaumskredet i Aurland - 15. januar 2022

Opne fylkesvegar etter «Gyda» - 14. januar 2022 kl. 11.00

Status fylkesvegar i Vestland - 13. januar 2022 kl.21:00

Stenger Nordrepollen i Kvinnherad ved midnatt - 12. januar 2022

Stenger vegar i Sogn - 12. januar 2022

Fylkesvegane bur seg på å bli trefte av «Gyda» - 11. januar 2022

Nærmar seg opning av Ljoteli-tunnelen

Stenger vegen mellom Odda og Utne to netter - 17. desember 2021

Bruarbeid på Ramsdalsheivegen i Naustdal - 10. desember 2021

Norselva bru vert stengd to dagar i neste veke - 8. desember 2021

Bordalsvegen kan bli stengt i inntil to timer - 6.desember 2021

Nattestengd veg mellom Måløy og Holvik - 3. desember 2021

Ventetid mellom Naustdal og Vevring - 1. desember 2021

Haukanestunnelen blir stengt i tre timar - 25. november 2021

Stengingar på fv. 615 ved Rygg bru - 25. november 2021

Kveld- og nattestenging på fv. 609 i Askvoll - 23. november 2021

Sartor & Drange AS skal fullføre fylkesvegen mellom Skiftesvik og Marikoven

Vegstenging Heggjabygda - 15. november 2021

Lange stengingar i Magnhildskartunnelen - 7. november 2021

Sprengingsuhell ved Nesholmen – fylkesveg 615 vert stengd i fleire dagar - 3. november 2021

Vidare arbeid med Nasjonal transportplan - 2. november 2021

Vegstenging mellom Naustdal og Vevring - 1. november 2021

Haugsklopp bru skal bli sterkare

Vegen over Stordalen stenger 1. november - 29. oktober 2021

Svardalsvegen stengd i to netter - 28. oktober 2021

Stenger Norselva bru i fire veker - 27. oktober 2021

No startar arbeidet - 22. oktober 2021

Ny kontrakstform signert

Torsnestunnelen stengt i tre timer

Vegstenging Teita bru - 30. september 2021

Lange stengingar på fv. 55 Sognefjellet - 28. september 2021

På tide med ein gjerdesjekk? - 22. september 2021

Veidekke og Presis Vegdrift skal drifte vegar i Sunnfjord og Bergensområdet - 20. september 2021

Vegstenging i Heggjabygda - 13. september 2021

Stort engasjement rundt fylket sin første transportplan

Skal fullføre arbeidet ved Høgemurane - 10. september 2021

Fylkeskommunen skal utbetre ferjekaia på Atløy - 9. september 2021

Startar arbeidet i Bjorøytunnelen - 26. august 2021

Stengingar på vegen til Veitastrond - 18. august 2021

Vegstengingar ved Årøy - 16. august 2021

Nattestengd veg Kjøde-Sandvik - 9. august 2021

Opnar Nordnes for trafikk - 16. juli 2021

Lyser ut resten av vegarbeid mellom mellom Skiftesvik og Marikoven - 12. juli 2021

Førebur oppgradering av Bjorøytunnelen - 9. juli 2021

Arbeidet ved Paradis skule stoppa inntil vidare - 8. juli 2021

Regional transportplan på høyring

Lyser ut arbeid med ny fylkesveg mellom Lavik-Haugland - 28. juni 2021

Kjøsnesfjorden bru stengd frå onsdag til måndag - 21. juni 2021

Konkurransen om Paradis bru er ute - 18. juni 2021

Stenger Hellelandsvegen ei natt - 18. juni 2021

Snevrar inn bru i Masfjorden - 16. juni 2021

Droneflyging på Paradis - 11. juni 2021

Nattestengd fylkesveg i Heggjabygda - 10. juni 2021

Reguleringsplan for ny Storelva bru - 3. juni 2021

Nattestengd fylkesveg i Marifjøra - 2. juni 2021

Stengingar på fylkesveg i Heggjabygda - 2. juni 2021

Skal bruke søkshund for å finne eksplosiv - 27. mai 2021

Arbeid på Kjøsnesfjorden bru - 25. mai 2021

Ferjekaia på Ortnevik stengd for biltrafikk i to veker - 19. mai 2021

Tilrår tunnel bak Grimesvingane - 5. mai 2021

Får behalde utearealet til uteservering - 27.april 2021

Gaularfjellet opnar tysdag - 26. april 2021

Stenger Andersbakken bru første veka i mai - 26. april 2021

Vegen over Sognefjellet opnar på måndag - 23. april 2021

Ekstra koronamidlar til fylkesvegar i Vestland - 9. april 2021

Vegstenging ved Stårheimsneset - 9. april 2021

Stenger vegen til Arnafjorden i samband med fjellsikring - 6. april 2021

Satsar på å opne vegen til Arnafjorden i morgon –  nattestengd til over påske - 2. april 2021

Desse fylkesvegane får nytt dekke i 2021 - 24. mars 2021

175 millionar kroner meir i inntekter - 12. mars 2021

Det blir vegstengingar mellom Sogndal og Hafslo denne våren - 8. mars 2021

Byggestart i Jacob Kjødes veg - 25.02.2021

Kom med innspel til Fløksand-Vikebø - 24.02.2021

Stenger fylkesveg i Heggjabygda - 16. februar 2021

Tre firma vil drifte fylkesvegar i Sunnfjord - 16. februar 2021

To firma vil drifte fylkesvegar i driftskontrakt BOA - 16. februar 2021

Positive til stengt veg - 10. februar 2021

Tilbodsopning på stor samlekontrakt – tre firma vil fikse bruer i Vestland - 9. februar 2021

Ni fylkesvegar i Bergen blir forkøyrsvegar - 26.januar 2021

No kan du igjen få meldingar om stengd veg til Veitastrond - 20. januar 2021

No kan du igjen få meldingar om stengd veg på mobilen din - 20.01.2021

Skal fortsette arbeidet med Pøyla bru i Askøypakken - 20.01.2021

Byggestart for Marås-Soltveit - 15.01.2021

Magnhildskartunnelen stengd i to timar natt til onsdag - 12. januar 2021

 

Byggestart for Marås-Soltveit - 15.01.2021

Magnhildskartunnelen stengd i to timar natt til onsdag - 12. januar 2021

Ny elektrokontrakt i Vadheimstunnelen - 21. desember 2020

No er bompengesøknaden for Kvinnheradpakken sendt på nytt - 10. desember 2020

Desse fylkesvegane får millionar i tilskot - 9. desember 2020

Oldedalsvegen stengd natt til torsdag - 8. desember 2020

Skredsikring på Sørsidevegen i Luster – 7. desember 2020

Fv. 5744 - Vegstenging ved Furefjerding - 4. desember 2020

Fv. 615 Hyen - Storebru: Nye nattstengingar - 3. desember 2020

Fv. 615 Hyen - Storebru: Nattestengt i to netter - 1. desember 2020

Ferjeavløysingsmidlar til Ytre Steinsund bru - 30. november 2020

Startar reinskearbeid på måndag – vegen til Bruvik stengd i minst ein månad - 27. november 2020

Ibsens gate åpner mandag - 27. november 2020

Nattestengt mellom Grov og Svelgen - 27. november 2020

Framleis ustabile masser i Oldedalen – kan bli aktuelt å stenge vegen ved nedbør - 25. november 2020

Nye stengetider i Framfjordtunnelen - 19. november 2020

Velkommen til Trafikktryggingskonferansen 2020 - 13. november 2020

Samnanger og Kvam vedtek rassikringsplan - 13. november 2020

Vestland fylkeskommune lyser ut prosjekta på nytt - 12. november 2020

Entreprenørfirmaet Contexo konkurs
– full stans på anlegga i Svelgen, Askøy og 
Åstranda
 ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ - 9. november 2020

 

Midlertidig bru og nedsett fart i Heggjabygda - 9. november 2020

 

Ønskjer innspel om rammeplan for avkøyrsler og dispensasjonar frå byggegrenser - 9. november 2020

Bakkavegen skal bli tryggare - 6. november 2020

Nye alternativ for bru over Esefjorden

Stenger vegen ved Krokvasselva bru – opnar att i juli 2021 -  20. oktober

Omlegging av Hjellestadveien

Bertelsen & Garpestad skal utbetre Seimsdalstunnelen

Tunnelarbeid og vegstenging mellom Førde og Askvoll - 8. oktober

Vegstenging ved Øyni bru, Årdal kommune

Nattestengt mellom Hyen og Storebru - 1. oktober 2020

Brannøving i Knappetunnelen - 30. september 2020

Tunnelarbeid og vegstenging i Framfjorden - 29. september 2020

Vegstenging i skredsikringsprosjektet Ljoteli - 28. september 2020

Eit felt stengt over Askøybrua i helga

Avlyser konkurransen om tunneloppgradering i Årdal - 15. september 2020

Manuell dirigering av trafikk over Askøybrua i helga.

Bygda som blei isolert heile seks gongar.

Vestland søkjer om tilskot til sjømatvegar - 4. september 2020

Mykje aktivitet på fylkesvegar i Hyen - 2. september 2020

Ferjekaia på Fure vert stengd neste onsdag - 28. august 2020

På veg mot ein trafikksikker kommune - 28. august 2020

Reiv fanggjerde med helikopter - 19. august 2020

Stenger Norddal bru i neste veke - 19. august 2020

Stenger fylkesveg 53 i Årdal i samband med skredsikring - 18. august 2020

Stenger fylkesvegbru i Naustdal - 11. august 2020

Stenger Ommedalsstranda på kveld og natt - 10. august 2020

Ny veg forbi Holsbrutunnelen - 7. juli 2020

Avsluttar bompengeinnkrevjinga i Jondalstunnelen - 7. juli 2020

Bru i Briksdalen vert snevra inn - 30. juni 2020

Tilrår tunnel forbi rasutsette Tokagjel

No er bompengesøknaden for Bømlopakken sendt

No er bompengesøknaden for Kvinnheradpakken sendt

Vassbakk & Stol har fått arbeidet med rassikring i Kvinnherad

Nattestenging fv. 614 i Svelgen - 28. mai 2020

Vegstenging i Raundalen - 28. mai 2020

Brannøving i Halsnøytunnelen - 28. mai 2020

Stengd veg mellom Feios og Fresvik i natt - 27. mai 2020

Startar opp att arbeidet i Åstranda i Hyen - 27. mai 2020

Stengd veg mellom Feios og Fresvik natt til søndag - 22. mai 2020

Arbeid i to tunnelar på fv. 609 mellom Førde og Askvoll i neste veke - 21. mai 2020

To netter med stengd veg mellom Feios og Fresvik - 15. mai 2020

Vardebrua på plass før jul - 15. mai 2020

NTP - Vestland fylkesting prioriterer trygge vegar og Bergen-Voss

Gang- og sykkelveg i Hyllestad ute på anbod - 13. mai 2020

Ny nattestenging ved Djupvik - 9. mai 2020

Nattestenging ved Djuvik - 7. mai 2020

Ny stenging av ferjekaien i Jondal og Tørvikbygd

72 kilometer fylkesveg får nytt dekke

Fylkesvegane over Gaular- og Sognefjellet vert opna denne helga

Nattestenger fylkesveg langs Sørfjorden

Hovudutvalet handsama samferdsleprioriteringane

Furebergfossen bru snart ferdig

Vegarbeid ved Djupvik - 24. april 2020

Stenger Drotningsvikvegen i rushtida - 20. april 2020

Nattestenging av fylkesveg i Svelgen

Strandvegen i Svelgen stengd ut april - 6. april 2020

Halvvegs i Flotunnelen - 31. mars 2020

Stengeperioden i Ljoteli vert forlenga - 27. mars 2020

Kolonnekøyring i Tussviktunnelen i neste veke - 26. mars 2020

Drift på vegprosjekt i Vestland er starta opp att - 24. mars 2020

Haukanestunnelen skal utbetrast - 24. mars 2020

Startar arbeidet i Svelgen att - 22. mars 2020

Redusert tunneldrift i Stryn - 20. mars 2020

Koronavirus og karantenereglar gjer at anleggsaktiviteten
vil gå ned - 18. mars 2020

Stogg i vegarbeidet i Svelgen - 18. mars 2020

Nye stengetider i Gjerdviktunnelen - 6. mars 2020

Vegstenging i Oldedalen - 6. mars 2020

Ny langstenging i Ljoteli - 6. mars 2020

Ombygging av ferjekaiene i Jondal og Tørvikbygd - 3. mars 2020

Fylkesveg stengd på Osterøy - 17. feb 2020

Vegstenging på Atløy - 10. februar 2020

Vegstenging mellom Naustdal og Vevring - 1. november 2021

Haugsklopp bru skal bli sterkare

Vegen over Stordalen stenger 1. november - 29. oktober 2021

Svardalsvegen stengd i to netter - 28. oktober 2021

Stenger Norselva bru i fire veker - 27. oktober 2021

No startar arbeidet - 22. oktober 2021

Torsnestunnelen stengt i tre timer

Vegstenging Teita bru - 30. september 2021

Lange stengingar på fv. 55 Sognefjellet - 28. september 2021

På tide med ein gjerdesjekk? - 22. september 2021

Veidekke og Presis Vegdrift skal drifte vegar i Sunnfjord og Bergensområdet - 20. september 2021

Vegstenging i Heggjabygda - 13. september 2021

Stort engasjement rundt fylket sin første transportplan

Skal fullføre arbeidet ved Høgemurane - 10. september 2021

Fylkeskommunen skal utbetre ferjekaia på Atløy - 9. september 2021

Startar arbeidet i Bjorøytunnelen - 26. august 2021

Stengingar på vegen til Veitastrond - 18. august 2021

Vegstengingar ved Årøy - 16. august 2021

Nattestengd veg Kjøde-Sandvik - 9. august 2021

Opnar Nordnes for trafikk - 16. juli 2021

Lyser ut resten av vegarbeid mellom mellom Skiftesvik og Marikoven - 12. juli 2021

Førebur oppgradering av Bjorøytunnelen - 9. juli 2021

Arbeidet ved Paradis skule stoppa inntil vidare - 8. juli 2021

Regional transportplan på høyring

Lyser ut arbeid med ny fylkesveg mellom Lavik-Haugland - 28. juni 2021

Kjøsnesfjorden bru stengd frå onsdag til måndag - 21. juni 2021

Konkurransen om Paradis bru er ute - 18. juni 2021

Stenger Hellelandsvegen ei natt - 18. juni 2021

Snevrar inn bru i Masfjorden - 16. juni 2021

Droneflyging på Paradis - 11. juni 2021

Nattestengd fylkesveg i Heggjabygda - 10. juni 2021

Reguleringsplan for ny Storelva bru - 3. juni 2021

Nattestengd fylkesveg i Marifjøra - 2. juni 2021

Stengingar på fylkesveg i Heggjabygda - 2. juni 2021

Skal bruke søkshund for å finne eksplosiv - 27. mai 2021

Arbeid på Kjøsnesfjorden bru - 25. mai 2021

Ferjekaia på Ortnevik stengd for biltrafikk i to veker - 19. mai 2021

Tilrår tunnel bak Grimesvingane - 5. mai 2021

Får behalde utearealet til uteservering - 27.april 2021

Gaularfjellet opnar tysdag - 26. april 2021

Stenger Andersbakken bru første veka i mai - 26. april 2021

Vegen over Sognefjellet opnar på måndag - 23. april 2021

Ekstra koronamidlar til fylkesvegar i Vestland - 9. april 2021

Vegstenging ved Stårheimsneset - 9. april 2021

Stenger vegen til Arnafjorden i samband med fjellsikring - 6. april 2021

Satsar på å opne vegen til Arnafjorden i morgon –  nattestengd til over påske - 2. april 2021

Desse fylkesvegane får nytt dekke i 2021 - 24. mars 2021

175 millionar kroner meir i inntekter - 12. mars 2021

Det blir vegstengingar mellom Sogndal og Hafslo denne våren - 8. mars 2021

Byggestart i Jacob Kjødes veg - 25.02.2021

Kom med innspel til Fløksand-Vikebø - 24.02.2021

Stenger fylkesveg i Heggjabygda - 16. februar 2021

Tre firma vil drifte fylkesvegar i Sunnfjord - 16. februar 2021

To firma vil drifte fylkesvegar i driftskontrakt BOA - 16. februar 2021

Positive til stengt veg - 10. februar 2021

Tilbodsopning på stor samlekontrakt – tre firma vil fikse bruer i Vestland - 9. februar 2021

Ni fylkesvegar i Bergen blir forkøyrsvegar - 26.januar 2021

No kan du igjen få meldingar om stengd veg til Veitastrond - 20. januar 2021

No kan du igjen få meldingar om stengd veg på mobilen din - 20.01.2021

Skal fortsette arbeidet med Pøyla bru i Askøypakken - 20.01.2021

Byggestart for Marås-Soltveit - 15.01.2021

Magnhildskartunnelen stengd i to timar natt til onsdag - 12. januar 2021

 

Byggestart for Marås-Soltveit - 15.01.2021

Magnhildskartunnelen stengd i to timar natt til onsdag - 12. januar 2021

Ny elektrokontrakt i Vadheimstunnelen - 21. desember 2020

No er bompengesøknaden for Kvinnheradpakken sendt på nytt - 10. desember 2020

Desse fylkesvegane får millionar i tilskot - 9. desember 2020

Oldedalsvegen stengd natt til torsdag - 8. desember 2020

Skredsikring på Sørsidevegen i Luster – 7. desember 2020

Fv. 5744 - Vegstenging ved Furefjerding - 4. desember 2020

Fv. 615 Hyen - Storebru: Nye nattstengingar - 3. desember 2020

Fv. 615 Hyen - Storebru: Nattestengt i to netter - 1. desember 2020

Ferjeavløysingsmidlar til Ytre Steinsund bru - 30. november 2020

Startar reinskearbeid på måndag – vegen til Bruvik stengd i minst ein månad - 27. november 2020

Ibsens gate åpner mandag - 27. november 2020

Nattestengt mellom Grov og Svelgen - 27. november 2020

Framleis ustabile masser i Oldedalen – kan bli aktuelt å stenge vegen ved nedbør - 25. november 2020

Nye stengetider i Framfjordtunnelen - 19. november 2020

Velkommen til Trafikktryggingskonferansen 2020 - 13. november 2020

Samnanger og Kvam vedtek rassikringsplan - 13. november 2020

Vestland fylkeskommune lyser ut prosjekta på nytt - 12. november 2020

Entreprenørfirmaet Contexo konkurs
– full stans på anlegga i Svelgen, Askøy og 
Åstranda
 ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ - 9. november 2020

 

Midlertidig bru og nedsett fart i Heggjabygda - 9. november 2020

 

Ønskjer innspel om rammeplan for avkøyrsler og dispensasjonar frå byggegrenser - 9. november 2020

Bakkavegen skal bli tryggare - 6. november 2020

Nye alternativ for bru over Esefjorden

Stenger vegen ved Krokvasselva bru – opnar att i juli 2021 -  20. oktober

Omlegging av Hjellestadveien

Bertelsen & Garpestad skal utbetre Seimsdalstunnelen

Tunnelarbeid og vegstenging mellom Førde og Askvoll - 8. oktober

Vegstenging ved Øyni bru, Årdal kommune

Nattestengt mellom Hyen og Storebru - 1. oktober 2020

Brannøving i Knappetunnelen - 30. september 2020

Tunnelarbeid og vegstenging i Framfjorden - 29. september 2020

Vegstenging i skredsikringsprosjektet Ljoteli - 28. september 2020

Eit felt stengt over Askøybrua i helga

Avlyser konkurransen om tunneloppgradering i Årdal - 15. september 2020

Manuell dirigering av trafikk over Askøybrua i helga.

Bygda som blei isolert heile seks gongar.

Vestland søkjer om tilskot til sjømatvegar - 4. september 2020

Mykje aktivitet på fylkesvegar i Hyen - 2. september 2020

Ferjekaia på Fure vert stengd neste onsdag - 28. august 2020

På veg mot ein trafikksikker kommune - 28. august 2020

Reiv fanggjerde med helikopter - 19. august 2020

Stenger Norddal bru i neste veke - 19. august 2020

Stenger fylkesveg 53 i Årdal i samband med skredsikring - 18. august 2020

Stenger fylkesvegbru i Naustdal - 11. august 2020

Stenger Ommedalsstranda på kveld og natt - 10. august 2020

Ny veg forbi Holsbrutunnelen - 7. juli 2020

Avsluttar bompengeinnkrevjinga i Jondalstunnelen - 7. juli 2020

Bru i Briksdalen vert snevra inn - 30. juni 2020

Tilrår tunnel forbi rasutsette Tokagjel

No er bompengesøknaden for Bømlopakken sendt

No er bompengesøknaden for Kvinnheradpakken sendt

Vassbakk & Stol har fått arbeidet med rassikring i Kvinnherad

Nattestenging fv. 614 i Svelgen - 28. mai 2020

Vegstenging i Raundalen - 28. mai 2020

Brannøving i Halsnøytunnelen - 28. mai 2020

Stengd veg mellom Feios og Fresvik i natt - 27. mai 2020

Startar opp att arbeidet i Åstranda i Hyen - 27. mai 2020

Stengd veg mellom Feios og Fresvik natt til søndag - 22. mai 2020

Arbeid i to tunnelar på fv. 609 mellom Førde og Askvoll i neste veke - 21. mai 2020

To netter med stengd veg mellom Feios og Fresvik - 15. mai 2020

Vardebrua på plass før jul - 15. mai 2020

NTP - Vestland fylkesting prioriterer trygge vegar og Bergen-Voss

Gang- og sykkelveg i Hyllestad ute på anbod - 13. mai 2020

Ny nattestenging ved Djupvik - 9. mai 2020

Nattestenging ved Djuvik - 7. mai 2020

Ny stenging av ferjekaien i Jondal og Tørvikbygd

72 kilometer fylkesveg får nytt dekke

Fylkesvegane over Gaular- og Sognefjellet vert opna denne helga

Nattestenger fylkesveg langs Sørfjorden

Hovudutvalet handsama samferdsleprioriteringane

Furebergfossen bru snart ferdig

Vegarbeid ved Djupvik - 24. april 2020

Stenger Drotningsvikvegen i rushtida - 20. april 2020

Nattestenging av fylkesveg i Svelgen

Strandvegen i Svelgen stengd ut april - 6. april 2020

Halvvegs i Flotunnelen - 31. mars 2020

Stengeperioden i Ljoteli vert forlenga - 27. mars 2020

Kolonnekøyring i Tussviktunnelen i neste veke - 26. mars 2020

Drift på vegprosjekt i Vestland er starta opp att - 24. mars 2020

Haukanestunnelen skal utbetrast - 24. mars 2020

Startar arbeidet i Svelgen att - 22. mars 2020

Redusert tunneldrift i Stryn - 20. mars 2020

Koronavirus og karantenereglar gjer at anleggsaktiviteten
vil gå ned - 18. mars 2020

Stogg i vegarbeidet i Svelgen - 18. mars 2020

Nye stengetider i Gjerdviktunnelen - 6. mars 2020

Vegstenging i Oldedalen - 6. mars 2020

Ny langstenging i Ljoteli - 6. mars 2020

Ombygging av ferjekaiene i Jondal og Tørvikbygd - 3. mars 2020

Fylkesveg stengd på Osterøy - 17. feb 2020

Vegstenging på Atløy - 10. februar 2020