Vegstenging ved Vetrhus i Stad

Vegen mellom Almenningsfjellet og Selje vert stengd i periodar, frå måndag 9. mai til fredag 13. mai.

Nokre store graner som står tett ved vegen skal fjernast for å å gje betre sikt og trafikktryggleik, og vegen må stengast i samband med arbeidet.

Arbeidstider:

Måndag: kl. 09.00 – 20.00
Tysdag, onsdag, torsdag:  kl. 08.00 - 20.00
Fredag:  kl. 08.00 – 15.00


Opningstider:

Vegen vert opna i samband med rutegåande skyss ca. kl. 09.05, 11.45-12.15, 14.35 – 15.00, 16.20 – 16.30 og 18.00.

Utrykkingskøyretøy kan passere på kort varsel.

Publisert 4. mai, kl. 10.30