Fv. 5744 Mogrenda - Navelsaker: Vegstenging ved Indre Furefjerding

I samband med oppsetting av rekkverk vert vegen stengd ved avkøyrsla til Indre Furefjerding tysdag 8. desember og onsdag 9. desember, frå klokka 08:00-19:00.

Opningstider:

kl.11:30 - 12:00
kl.15:15 - 16:15