Ferjekaia på Fure vert stengd neste onsdag

Fure ferjekai i Fjaler skal få ny ferjekaibru onsdag 2. september, og difor blir det ikkje avgangar eller anløp til Fure frå kl. 07:50 om morgonen, til avgangen kl. 20:15 på kvelden.

Fure ferjekai er ein del av ferjesambanda Askvoll-Fure-Værlandet og Askvoll-Gjervik-Fure-Askvoll.