Sikringsarbeid på Sørsidevegen i Luster – vegen stengd i inntil tre timar

Fv. 5637 vert stengd ved Krossberget i samband med reinsk av massar og skredsikring. Det blir arbeid frå kl.07:00-19:00, og vegen vert opna for gjennomkøyring til faste tider.

Det blir gjennomkøyring kl. 07.00-08:00, 11.00-11.30, 14.00 og 17.00.
Arbeidstida er frå måndag til og med laurdag, kl. 07.00-19.00

Juleferie

Siste arbeidsdag før jul er laurdag 19. desember. Arbeidet startar opp att 4. januar 2021. 

Sikringsarbeidet skal vere ferdig innan 7. mai 2021.