Stengingar på fv. 615 ved Rygg bru

I neste veke blir fv. 615 mellom Sandane og Hyen stengd i periodar grunna arbeid på Rygg bru. Det er omkøyring for personbilar.

Brua vart påført ei skade tidlegare i haust som no skal reparerast. Arbeidet startar måndag 29. november, og om alt går etter planen vert det avslutta torsdag ettermiddag.

Oppstart måndag 29.november kl. 12.30

Stengetider:

  • kl. 07.00-08.00
  • kl. 08.30-10.00
  • kl. 10.00-11.30
  • Ope mellom kl. 11.30 og 12.30
  • kl. 12.30-14.30
  • kl. 14.30-15.30
  • kl. 15.30-16.30
  • kl. 16.30-17.30

Arbeidet vert avslutta torsdag 2. desember kl. 15:30

Omkøyringsveg

Opningane vert tilpassa rutegåande trafikk, og personbilar vert dirigert via omkøyringsvegen fv. 5732 Øvre Sørstranda.