Nye stengetider i Framfjordtunnelen

Frå måndag 23. november blir det endringar i stengetidene i Framfjordtunnelen. Tunnelen blir stengd på kveld og natt heile veka, mellom kl. 19:00 og 06:00.

I byrjinga av oktober starta arbeidet med å tette vasslekkasjar i Framfjordtunnelen i Vik. No vert arbeidstidene utvida til heile veka, frå kl. 19:00 - 06:00.

Opningstider:

kl. 20:30 - 20:40
kl. 22.30 - 22:40
kl. 24:00 - 00:10
Det blir ei ekstra opning etter midnatt, ca. kl. 03:00.

Publisert 19. november 2020