Ny elektrokontrakt i Vadheimstunnelen startar over nyttår

Denne veka signerte Vestland fylkeskommune kontrakt med Mesta Prosjekt Elektro på oppgradering av elektro- og tryggleiksutrustinga i Vadheimstunnelen på fv. 55.

KONTRAKTSIGNERING: Fv. Eivind Yttri, seksjonssjef i Vestland fylkeskommune, og  prosjektsjef Joar Ølmheim i Mesta Prosjekt Elektro.
KONTRAKTSIGNERING: Fv. Eivind Yttri, seksjonssjef i Vestland fylkeskommune, og prosjektsjef Joar Ølmheim i Mesta Prosjekt Elektro.

Vadheimstunnelen er del av det nasjonale tunneloppgraderingsprosjektet, der tunnelar på over 500 meter skal rustast opp til standardane sette i Tunneltryggleiksforskriftene.

Anleggsentreprise fullført i fjor

Det har allereie vore gjort mykje arbeid i tunnelen i ei tidlegare entreprise. Den grunnleggande infrastrukturen, som røyr, kummar og boltar er allereie på plass.

No skal altså elektro- og tryggleiksutrustinga få seg eit løft. Det skal installerast fleire vifter, nye og betre lysarmatur, nytt teknisk bygg og fleire nødstasjonar.

Arbeidet i tunnelen vil krevje stengingar, men stengetidene er enno ikkje avklara. Krava som er sett i kontrakten er at tunnelen kan stengast inntil 45 minutt frå måndag til fredag i tidsrommet 06:00 til 22:00. Mellom kl 07:00-09:00 og 15:00-16:30 skal det vere kontinuerleg kolonne når det pågår arbeid i tunnelen. Stengingstidspunkta skal tilpassast rutegående trafikk.

Nasjonal avdeling med lokal base

Arbeidet i tunnelen kjem til å starte i løpet av februar.

– Vi har allereie sett i gang bestilling på utstyr med lang leveransetid, og så snart vi har oversikt over leveransane så kjem vi til å gå i gang med arbeidet, seier Joar Ølmheim i Mesta Prosjekt Elektro.

Mesta Prosjekt Elektro er ei landsdekkande avdeling som har hovudkontor på Kaupanger. Dei har lang erfaring frå tidlegare tunneloppgradering, og kjem nyleg frå oppdrag i Matreberg-, Trodal- og Eikefettunnelen på E39.

– Det er få reine elektrokontrakter i marknaden, som regel er elektro del av ei større kontrakt. Det er kjekt å vere hovudentreprenør og ha sitt eige prosjekt, seier Ølmheim.

Elektrooppgraderinga i Vadheimstunnelen skal stå klar i løpet av mai.

Nytt utstyr i Vadheimstunnelen:

  • Styringstavler
  • Tunnelbelysning
  • Rømmingslys
  • Naudtelefonar
  • Naudstasjonar
  • Styrings- og overvakingsanlegg
  • Signal-, fiber- og elkraftkablar
  • Montering av tre nye vifter, og demontering, overhaling og flytting av fem eksisterande vifter.