Stenger Norddal bru i neste veke

Brua som kryssar Norddalselva i Kinn kommune vert stengd på grunn av vedlikehald og asfaltering, tysdag 25. august kl.0900-1400 og torsdag 27. august k.0900-1200.

Det er ikkje høve til omkøyring på denne strekninga, men utrykkingskøyretøy kan passere.