Haukanestunnelen skal utbetrast.

No planlegg Vestland fylkeskommune at Haukanestunnelen i Samnanger kommune skal utbetrast.

Haukanestunnelen på fv.49 er 634 meter lang og blei opna i 1981. No er tida inne for å skifte ut blant anna sikringsutstyr, radioanlegg, dabnett, naudskap, rømmingslys, taklys og gatelys utanfor tunnelportalane slik at tunnelen framleis skal være trygg å køyre gjennom.

Arbeid på kveld og natt

- Arbeidet i tunnelen vil i hovudsak skje om kvelden og om natta med omsyn til trafikkavviklinga, og vil bli styrt med  kolonnekøyring. Om dagen er tunnelen open. I området utanfor tunnelen vil det vere vegarbeid, og framkomsten her blir noko redusert, seier byggeleiar Vibekke Rørgård. 

-Arbeidet inne i Haukanestunnelen vil skje mellom klokka 20 og 06 måndag til fredag. Tunnelen kan bli stengt opp til tre timer
samanhengande om natta i særskilte tilfelle, seier Rørgård.

Det er entreprenør BMO Tunnelsikring AS og BMO Entreprenør AS som vil utføre arbeidet med utbetring av Haukanestunnelen. Arbeidet er rekna til å ta om lag eit år. Tunnelen vil være ferdig til neste sommar.  

Kontaktperson:
Vibekke Rørgård, byggeleiar i Vestland fylkeskommune.
Mobil: 418 44 439
Epost:  vibekke.rorgard@vlfk.no