Mellombels stenging av Indrekvam bru

Indrekvam bru på fv. 5691 vert stengd frå tysdag 18. august og fram til torsdag 27. august. Årsaka er vedlikehald av brudekket.

Bilar som skal krysse elva Nausta kan gjere det litt lengre sør, på fv. 5692/5693 ved Hove.

Mjuke trafikantar vil kunne passere over brua, og den vert opna for trafikk når det ikkje er arbeid på staden og dekke er køyrbart.

Publisert 11. august 2020