Åpner Ibsens gate mandag

Etter tre år med bygging åpner Ibsens gate opp mandag 30. november.

FERDIG: Ibsens gate åpner opp igjen.
FERDIG: Ibsens gate åpner opp igjen.

Bergen kommune har lagt ned nye rør til vann og avløp Ibsens gate, nedre deler av Edvard Griegs vei og Kiellands gate. I tillegg er det lagt ny ledning for overvann for å unngå at det flommer over når det regner.
Da Bergen kommune gikk i gang med arbeidet, ønsket daværende Hordaland fylkeskommune, nå Vestland fylkeskommune, å utføre arbeidet i Ibsens gate også.

– Flere trafikksikringstiltak er bygget på strekningen med utbedring av fortau, ny gangvei til Pinnelien, utbedring av busslomme og fartsdempende tiltak, sier prosjektleder i Vestland fylkeskommune, Kjell Hagesæter.

Langs veien er ny belysning på plass, og hele vegstrekningen har fått ny asfalt.
Det er mulig å kjøre fra Bjørnsons gate og inn i Ibsens gate, men det blir ikke mulig å kjøre fra Ibsens gate og inn i Bjørnsons gate.

Andre gater rundt Ibsens gate:
Kiellands gate er stengt frem til midten av januar 2021 på grunn av anleggarbeid
Edvard Griegs vei (mellom Ibsens gate og Bjørnsons gate) er det tillatt å kjøre i begge retninger. Det er det ikke mulighet for parkering i gaten, det er kun for handikappede.

Detter har blitt gjort med fornying av vann- og avløpsanlegget:
• Ny vannledning (overføringsledning)
• Ny avløpsledning
• Ny overvannsledning (som tar hånd om regn og overflatevann)
• Fornyet private stikkledninger i gaten
Følgende samarbeidspartnere er med i prosjektet: Bergen kommune, Vestland fylkeskommune, BKK Nett AS, Telenor og Bergen Fiber AS.

 


Kontaktinformasjon

Vann- og avløpsetaten i Bergen kommune
Hildegunn Kvåle
Prosjektleder

Vestland fylkeskommune
Kjell Hagesæter
Prosjektleder

UNDERVEIS: Sånn så det ut under gravingen.
UNDERVEIS: Sånn så det ut under gravingen.