Stenger fylkesveg i Heggjabygda nokre timar neste tysdag

Tysdag 23. februar skal den midlertidige brua på fv. 5794 Andersbakken i Heggjabygda fjernast, og vegen vert difor stengd frå kl. 09:00-14:00.

Det har sidan november vore vedlikehaldsarbeid på Andersbakken bru, og trafikken har gått over ei mellombels bru. No skal denne mellombelse løysinga fjernast, og vegen må difor stengast nokre timar tysdag i neste veke.

Når dette arbeidet er ferdig skal trafikken gå på hovudbrua, med noko innsnevring inntil nytt rekkverk er på plass.