Furebergfossen bru snart ferdig

No er Furebergfossen på fv. 500 i Kvinnherad nesten ferdig. I desse dagar blir det montert rekkverk på brua.

-Noko arbeid står att. Vi skal få opp såkalla vingemurar, og vi skal få på plass avslutningar i begge ender og legge dekke på. Den gamle brua skal rivast når trafikken går over den nye brua. Dette skal skje i månadskiftet mai/juni, seier byggjeleiar Terje Nesse.

Han seier vidare at muren langs ny veg er ferdig og at dei arbeidar i dag med mur for stopplomme inn mot brua. Desse murane står på «tørt land» og det er lagt ut plastring/erosjonsikring framfor desse.

Utfordring med vatnet i fossen

Det er lagt ut steinsetting i elveløpet under brua og i sjøen.

-Det som står att her er steinsetting inn mot fjellet. Her kan det bli ein utfordring med vatnføring i elva. Arbeidet vil skje midt i elva, og vi må gjere dette når elva er liten. Det er ikkje mogleg å leie vatnet utanfor område vi skal arbeide i, seier Nesse.

Furebergfossen bru snart ferdig
MURARBEID: Her er arbeidet med ny mur for stopplomme inn mot brua i gang.

 

Furebergfossen bru er snart ferdig
SNART FERDIG: Fv. 500 Furebergfossen bru er snart ferdig. No er det støypt fundament for mur. Arbeid med muring av tørrsteinsmur som skal bli 9 meter er i full gang, og brufundamenta er via peler festa til fast fjell i sjøen.