Pressekontakt og nyheitsmeldingar om fylkesveg

Her finn du kontaktinformasjon og oversikt over vegprosjekt, nyhende og vegmeldingar.

Vegprosjekt

Er du på jakt etter generell informasjon om eit vegprosjekt i Vestland? Sjå oversikt på sida vegprosjekt i Vestland.

På tide med ein gjerdesjekk? - 22. september 2021

Veidekke og Presis Vegdrift skal drifte vegar i Sunnfjord og Bergensområdet - 20. september 2021

Vegstenging i Heggjabygda - 13. september 2021

Stort engasjement rundt fylket sin første transportplan

Skal fullføre arbeidet ved Høgemurane - 10. september 2021

Fylkeskommunen skal utbetre ferjekaia på Atløy - 9. september 2021

Startar arbeidet i Bjorøytunnelen - 26. august 2021

Stengingar på vegen til Veitastrond - 18. august 2021

Vegstengingar ved Årøy - 16. august 2021

Nattestengd veg Kjøde-Sandvik - 9. august 2021

Opnar Nordnes for trafikk - 16. juli 2021

Lyser ut resten av vegarbeid mellom mellom Skiftesvik og Marikoven - 12. juli 2021

Førebur oppgradering av Bjorøytunnelen - 9. juli 2021

Arbeidet ved Paradis skule stoppa inntil vidare - 8. juli 2021

Regional transportplan på høyring

Lyser ut arbeid med ny fylkesveg mellom Lavik-Haugland - 28. juni 2021

Kjøsnesfjorden bru stengd frå onsdag til måndag - 21. juni 2021

Konkurransen om Paradis bru er ute - 18. juni 2021

Stenger Hellelandsvegen ei natt - 18. juni 2021

Snevrar inn bru i Masfjorden - 16. juni 2021

Droneflyging på Paradis - 11. juni 2021

Nattestengd fylkesveg i Heggjabygda - 10. juni 2021

Reguleringsplan for ny Storelva bru - 3. juni 2021

Nattestengd fylkesveg i Marifjøra - 2. juni 2021

Stengingar på fylkesveg i Heggjabygda - 2. juni 2021

Skal bruke søkshund for å finne eksplosiv - 27. mai 2021

Arbeid på Kjøsnesfjorden bru - 25. mai 2021

Ferjekaia på Ortnevik stengd for biltrafikk i to veker - 19. mai 2021

Tilrår tunnel bak Grimesvingane - 5. mai 2021

Får behalde utearealet til uteservering - 27.april 2021

Gaularfjellet opnar tysdag - 26. april 2021

Stenger Andersbakken bru første veka i mai - 26. april 2021

Vegen over Sognefjellet opnar på måndag - 23. april 2021

Ekstra koronamidlar til fylkesvegar i Vestland - 9. april 2021

Vegstenging ved Stårheimsneset - 9. april 2021

Stenger vegen til Arnafjorden i samband med fjellsikring - 6. april 2021

Satsar på å opne vegen til Arnafjorden i morgon –  nattestengd til over påske - 2. april 2021

Desse fylkesvegane får nytt dekke i 2021 - 24. mars 2021

175 millionar kroner meir i inntekter - 12. mars 2021

Det blir vegstengingar mellom Sogndal og Hafslo denne våren - 8. mars 2021

Byggestart i Jacob Kjødes veg - 25.02.2021

Kom med innspel til Fløksand-Vikebø - 24.02.2021

Stenger fylkesveg i Heggjabygda - 16. februar 2021

Tre firma vil drifte fylkesvegar i Sunnfjord - 16. februar 2021

To firma vil drifte fylkesvegar i driftskontrakt BOA - 16. februar 2021

Positive til stengt veg - 10. februar 2021

Tilbodsopning på stor samlekontrakt – tre firma vil fikse bruer i Vestland - 9. februar 2021

Ni fylkesvegar i Bergen blir forkøyrsvegar - 26.januar 2021

No kan du igjen få meldingar om stengd veg til Veitastrond - 20. januar 2021

No kan du igjen få meldingar om stengd veg på mobilen din - 20.01.2021

Skal fortsette arbeidet med Pøyla bru i Askøypakken - 20.01.2021

Byggestart for Marås-Soltveit - 15.01.2021

Magnhildskartunnelen stengd i to timar natt til onsdag - 12. januar 2021

 

 

 

Ny elektrokontrakt i Vadheimstunnelen - 21. desember 2020

No er bompengesøknaden for Kvinnheradpakken sendt på nytt - 10. desember 2020

Desse fylkesvegane får millionar i tilskot - 9. desember 2020

Oldedalsvegen stengd natt til torsdag - 8. desember 2020

Skredsikring på Sørsidevegen i Luster – 7. desember 2020

Fv. 5744 - Vegstenging ved Furefjerding - 4. desember 2020

Fv. 615 Hyen - Storebru: Nye nattstengingar - 3. desember 2020

Fv. 615 Hyen - Storebru: Nattestengt i to netter - 1. desember 2020

Ferjeavløysingsmidlar til Ytre Steinsund bru - 30. november 2020

Startar reinskearbeid på måndag – vegen til Bruvik stengd i minst ein månad - 27. november 2020

Ibsens gate åpner mandag - 27. november 2020

Nattestengt mellom Grov og Svelgen - 27. november 2020

Framleis ustabile masser i Oldedalen – kan bli aktuelt å stenge vegen ved nedbør - 25. november 2020

Nye stengetider i Framfjordtunnelen - 19. november 2020

Velkommen til Trafikktryggingskonferansen 2020 - 13. november 2020

Samnanger og Kvam vedtek rassikringsplan - 13. november 2020

Vestland fylkeskommune lyser ut prosjekta på nytt - 12. november 2020

Entreprenørfirmaet Contexo konkurs
– full stans på anlegga i Svelgen, Askøy og 
Åstranda
 ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ - 9. november 2020

 

Midlertidig bru og nedsett fart i Heggjabygda - 9. november 2020

 

Ønskjer innspel om rammeplan for avkøyrsler og dispensasjonar frå byggegrenser - 9. november 2020

Bakkavegen skal bli tryggare - 6. november 2020

Nye alternativ for bru over Esefjorden

Stenger vegen ved Krokvasselva bru – opnar att i juli 2021 -  20. oktober

Omlegging av Hjellestadveien

Bertelsen & Garpestad skal utbetre Seimsdalstunnelen

Tunnelarbeid og vegstenging mellom Førde og Askvoll - 8. oktober

Vegstenging ved Øyni bru, Årdal kommune

Nattestengt mellom Hyen og Storebru - 1. oktober 2020

Brannøving i Knappetunnelen - 30. september 2020

Tunnelarbeid og vegstenging i Framfjorden - 29. september 2020

Vegstenging i skredsikringsprosjektet Ljoteli - 28. september 2020

Eit felt stengt over Askøybrua i helga

Avlyser konkurransen om tunneloppgradering i Årdal - 15. september 2020

Manuell dirigering av trafikk over Askøybrua i helga.

Bygda som blei isolert heile seks gongar.

Vestland søkjer om tilskot til sjømatvegar - 4. september 2020

Mykje aktivitet på fylkesvegar i Hyen - 2. september 2020

Ferjekaia på Fure vert stengd neste onsdag - 28. august 2020

På veg mot ein trafikksikker kommune - 28. august 2020

Reiv fanggjerde med helikopter - 19. august 2020

Stenger Norddal bru i neste veke - 19. august 2020

Stenger fylkesveg 53 i Årdal i samband med skredsikring - 18. august 2020

Stenger fylkesvegbru i Naustdal - 11. august 2020

Stenger Ommedalsstranda på kveld og natt - 10. august 2020

Ny veg forbi Holsbrutunnelen - 7. juli 2020

Avsluttar bompengeinnkrevjinga i Jondalstunnelen - 7. juli 2020

Bru i Briksdalen vert snevra inn - 30. juni 2020

Tilrår tunnel forbi rasutsette Tokagjel

No er bompengesøknaden for Bømlopakken sendt

No er bompengesøknaden for Kvinnheradpakken sendt

Vassbakk & Stol har fått arbeidet med rassikring i Kvinnherad

Nattestenging fv. 614 i Svelgen - 28. mai 2020

Vegstenging i Raundalen - 28. mai 2020

Brannøving i Halsnøytunnelen - 28. mai 2020

Stengd veg mellom Feios og Fresvik i natt - 27. mai 2020

Startar opp att arbeidet i Åstranda i Hyen - 27. mai 2020

Stengd veg mellom Feios og Fresvik natt til søndag - 22. mai 2020

Arbeid i to tunnelar på fv. 609 mellom Førde og Askvoll i neste veke - 21. mai 2020

To netter med stengd veg mellom Feios og Fresvik - 15. mai 2020

Vardebrua på plass før jul - 15. mai 2020

NTP - Vestland fylkesting prioriterer trygge vegar og Bergen-Voss

Gang- og sykkelveg i Hyllestad ute på anbod - 13. mai 2020

Ny nattestenging ved Djupvik - 9. mai 2020

Nattestenging ved Djuvik - 7. mai 2020

Ny stenging av ferjekaien i Jondal og Tørvikbygd

72 kilometer fylkesveg får nytt dekke

Fylkesvegane over Gaular- og Sognefjellet vert opna denne helga

Nattestenger fylkesveg langs Sørfjorden

Hovudutvalet handsama samferdsleprioriteringane

Furebergfossen bru snart ferdig

Vegarbeid ved Djupvik - 24. april 2020

Stenger Drotningsvikvegen i rushtida - 20. april 2020

Nattestenging av fylkesveg i Svelgen

Strandvegen i Svelgen stengd ut april - 6. april 2020

Halvvegs i Flotunnelen - 31. mars 2020

Stengeperioden i Ljoteli vert forlenga - 27. mars 2020

Kolonnekøyring i Tussviktunnelen i neste veke - 26. mars 2020

Drift på vegprosjekt i Vestland er starta opp att - 24. mars 2020

Haukanestunnelen skal utbetrast - 24. mars 2020

Startar arbeidet i Svelgen att - 22. mars 2020

Redusert tunneldrift i Stryn - 20. mars 2020

Koronavirus og karantenereglar gjer at anleggsaktiviteten
vil gå ned - 18. mars 2020

Stogg i vegarbeidet i Svelgen - 18. mars 2020

Nye stengetider i Gjerdviktunnelen - 6. mars 2020

Vegstenging i Oldedalen - 6. mars 2020

Ny langstenging i Ljoteli - 6. mars 2020

Ombygging av ferjekaiene i Jondal og Tørvikbygd - 3. mars 2020

Fylkesveg stengd på Osterøy - 17. feb 2020

Vegstenging på Atløy - 10. februar 2020

 

 

Fleire av vegprosjekta våre har eigne facbooksider, der du får løpande infomasjon.

Askøypakken
Bømlopakken
Vegprosjekt i Sunnhordland