Kva skjer i mai?

Her er ein status på prosjektet.

Tunvegen

  • Utgravinga Tunveien fra innkøyring 1A til nr 6 her har det vore sprenging og masseutskifting
  • Det blir etablert kummer og leidningar i grunnen
  • Det blir fortløpande fylt igjen for å komme vidare til fase 2 som vil starte  ca. 30 mai. Då vil vegen fra nr.  11 vere stengt.
  • Fjernparkering  for bobuarar ved Montessoriskolen  og Paradisleitet  

Statsminister Michelsens veg

  • Entreprenørene jobbar i krysset SMV og Jacob Kjødes vei
  • Dei har utført sprengingsarbeid, og sett ned kummer til vann og avløp
  • Lagt om gang- og sykkelveg og veg ved SMV 68
  • Elles så er det litt småjobbing rundt omkring på anlegget