Spørsmål og svar

 1. Kan prosjektet legge ut tegninger over hva som skal bygges?

  På nettsiden til prosjektet er det lagt ut illustrasjoner med forklarende tekst som viser hva vi skal bygge.

 2. Hvilken løsning er planlagt for avkjørselen til Paradis skole?

  Avkjørsel til Paradis skole er planlagt som vist på illustrasjonene som er lagt ut.

 3. Hvilke tiltak er ikke godkjent og hva er status her?

  Muren ved skolen er til behandling hos byggesaksavdelingen i Bergen kommune. I tillegg er det noen mindre konstruksjoner mellom Tunvegen og skolen som er til behandling hos byggesaksavdelingen i Bergen kommune. Vi venter på tilbakemelding på disse søknadene.

 4. Hvordan vil Vestland fylkeskommune/prosjektet informere om beslutninger og eventuelle endringer som følger av de saker som ikke er avklart?

  Vestlandfylkeskommune forholder seg til byggesaksavdeling i Bergen kommune når det gjelder søknader som er inne til behandling. Når eventuelle godkjenninger er på plass, vil Vestlandsfylkeskommune gi informasjon om planlagt oppstart på arbeidene til de som blir direkte berørt av tiltaket.

 5. Hvordan vil byggeprosjektet holde beboere, skole og foreldre informert om videre utvikling i byggeprosjektet? 

  Vi vil informere foreldre som har barn på skolen gjennom FAU-leder. Det blir gjennomført informasjonsmøte hvert halvår. Det blir skiltet med informasjon når Statsminister Michelsens veg blir steng for gjennomkjøring. Entreprenør vil ha dialog med berørte naboer til anleggsområdet. Nettsiden til prosjektet blir til enhver tid oppdatert med informasjon om prosjektet.