Droneflyging over Paradis

Når infrastrukturen på Paradis skal bygges bruker vi droner for å kontrollere fremdriften av arbeidet.

Dronepilot og hjelpemenn vil være til stede og være godt synlig. 

Dronen går opp på seks utvalgte posisjoner, stå i ro i fire minutter, før den går den går ned igjen. 

Mer om droneflyging på Paradis kan du lese her.