Fv. 5633 Seimsdalstunellen  Opnings- og rutetider ved stenging

Kolonne og nattestengt veke 15 og 16

Det blir kolonne på dagtid med inntil 15 minutt ventetid ons-fre i veke 15 og i heile veke 16 grunna asfaltarbeid, fri ferdsel i helga. Det blir nattestengt to netter i veke 15, kl. 00.20-06.00 natt til 13. og 14. april. Då skal viftene på plass i taket. 

dato tid kolonne
12. april kl. 07.00-20.00 inntil 15 min. ventetid
  kl. 20.00-00.15 fri ferdsel
  00.15-06.00 nattestengt
13. april kl. 07.00-20.00 inntil 15 min. ventetid
  kl. 20.00-00.15 fri ferdsel
  00.15-06.00 nattestengt
14. april kl. 07.00-20.00 inntil 15 min. ventetid
15. april   fri ferdsel
16. april   fri ferdsel
17. april kl. 07.00-20.00 inntil 15 min. ventetid
18. april  kl. 07.00-20.00 inntil 15 min. ventetid
19. april kl. 07.00-20.00 inntil 15 min. ventetid
20. april kl. 07.00-20.00 inntil 15 min. ventetid
21. april kl. 07.00-20.00 inntil 15 min. ventetid

 

Arbeid veke 13

Denne veka blei det lagd betongrekkverk, og det blir betongsprøyting og nattestengt natt til tysdag og onsdag. Kolonne på dagtid og noko kveld. 

Arbeid veke 12

Veke 12 blir det jobba med ferdigstilling av vass- og frostsikring i tunellen. Det skal hengast opp polyetylen-plater som skal sprøytast inn med betong. Dette skjer på kvelds- og nattestid då det ikkje kan gjerast med trafikk i tunellen.

På dagtid i veke 12 blir det asfaltering, dette krev køyring med ledebil.
I veke 13 blir det arbeid med betong og rekkverk som krev styrt trafikk. 

Bilde frå inne i Seimsdalstunellen som er under bygging. Vegbana til høgre er asfaltert og køyrbar og markert med varsel-kjegler, betongkant til høgre er ferdig og har belysning. Vegbana til venstre er gruslagt, ingen betingkant. Tunelltak og veggar er dekka med lys grå sprøytebetong.
Siste rest av vass- og frostsikring i tunellen samt noko betongsprøyting skal gjerast i veke 12. Då blir det nattestengt tunell og kolonnekøyring på dagtid.

Vegmeldingar

Facebook: Fylkesveg i Årdal kommune

 

Arbeid vinteren 2023

Inne i tunellen jobbar vi med gang- og sykkelvegen som skal gå gjennom tunnelen. Det blir gjort kabeltrekking og elektroniske installasjonar, og naudutrusting skal og på plass no. Utanfor tunellen er det enno mykje murarbeid som skal gjerast.  

Inn mot og rundt påske blir det ein runde til med asfaltering og støyping av rekkverk, samt siste rest av vass- og frostsikring i tunnelen. Noko av dette arbeidet medfører dagar med kolonnekøyring med ledebil, og ein vil få ein kort periode med nattestengt tunnel att.

Når vegen må stengast

At tunnelen er einaste veg mellom Seimsdalen og Årdalstangen er ei særleg utfordring med dette fylkesvegprosjektet. I periodar må tunnelen stengast heilt for trafikk for å få gjort naudsynt arbeid, som ved sprengingsarbeidet i 2021 og 2022. Fylkeskommunen tilrettelegg då trafikkavviklinga på best mogleg måte i samarbeid med kommunen og arbeidsgjevarar, og ivaretek tryggleiken i krise- og beredskapsituasjonar i lag med naudetatane. Det blir da kolonnekøyring til visse tider, eller båttransport.

Arbeid i 2022

Fjellsålen i den gamle delen av tunnelen vart senka for å gjere ny tunnel høgare. I januar vart det trukke nye høgspentkablar gjennom tunnelen, og "sjøsida" i tunnelen vart asfaltert. Så tok ein til med riving og asfaltering av andre sida av køyrebana. 

Arbeidet med vass- og frostsikring tok til 2. mai 2022. Det blei montert festeboltar og skumplater i tak og veggar, som blei brannsikra med armert sprøytebetong i heile tunnelen hausten 2022. Arbeidet blei gjort på kvelds- og nattestid då det ikkje lot seg gjere med trafikk i tunnelen.

Portalane, inngangane til tunnelen, blir støypte i to omgangar. Første portalen i november 2022, den andre i januar 2023. Da må tunnelen stengast i 24 timar, og det blir satt opp båttransport som tidlegare. 

Behovet for vass- og frostsikring viste seg å vere noko større enn vi trudde, og dette arbeidet tok lenger tid. Det blir no jobba for opning av ny tunnel før sommaren 2023. 

Sjå prosjektsidene til fv. 5633 Seimsdalstunnelen

Utbetra Seimsdalstunnel skal etter planen stå ferdig våren 2023.
Utbetra Seimsdalstunnel skal etter planen stå ferdig våren 2023.